Ga naar hoofdinhoud
(0)85-0218180
(0)23–2210004
USA vlag

Veel gestelde vragen
Verenigde Staten visum

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op

Algemene vragen

Heb ik een visum of een ESTA nodig voor de Verenigde Staten?

Reizigers met de Nederlandse en Belgisch nationaliteit hebben, bij een verblijf korter dan 90 dagen, geen visum nodig voor de Verenigede Staten van Amerika. Reizigers zonder visum hebben echter wel een geldig ESTA nodig. Een ESTA is eenvoudiger en goedkoper om aan te vragen dan een visum. Controleert u voor de aanvraag wel of u voldoet aan de voorwaarden van het ESTA.

Reizigers die een geldig visum voor de Verenigde Staten van Amerika bezitten hoeven geen ESTA aan te vragen.

U dient een visum voor de Verenigde Staten van Amerika aan te vragen als :

– U langer dan 90 dagen aaneengesloten in de Verenigde Staten wilt verblijven.

– U anders dan toeristisch dan wel zakelijk naar de Verenigde Staten wilt reizen.

– U wilt reizen met uw eigen schip of privé-vliegtuig

– U wilt gaan werken/in dienst treden bij een Amerikaanse Werkgever.

– U niet wordt toegelaten vanwege de “ Immigration and Nationality Act (212)”

Lees hier meer over ESTA aanvragen dan wel over het Visum voor de Verenigde Staten van Amerika.

Een ESTA voor de Verenigde Staten, wat is het?

Een ESTA is voor iedereen verplicht. Ook kinderen en baby’s. Zelfs bij een overstap in Amerika, dient u te beschikken over een ESTA. Zonder een geldig reisvergunning mag u Amerika dan ook niet binnen treden. Het is niet mogelijk om deze bij aankomst te verkrijgen. De ESTA kunt u bij Traveldocs aanvragen door een document in te vullen en deze samen met een scan van uw paspoort en pasfoto naar ons toe te mailen. Binnen 72 uur heeft u uw ESTA binnen.

Het ESTA is als reactie op 9/11 geïntroduceerd en vervangt hierbij het groene I-94W formulier dat vroeger aan boord van het vliegtuig werd ingevuld. Het ESTA een onderdeel van het “Visa Wave Program” en staat voor  “Electronic System for Travel Authorization”.

Een ESTA is geen e-visum of gangbaar visum maar een digitale toestemming om de Verenigde Staten van Amerika in te mogen reizen, andere benamingen zijn ook wel : ESTA Amerika, ESTA Verenigde Staten, ESTA US, ESTA USA, ESTA VS.

Voor wie geldt een ESTA aanvraag?

Voor iedereen die geen Amerikaans of Canadees paspoort een Amerikaanse verblijfsvergunning of een Amerikaans visum heeft en naar de Verenigde Staten wil reizen is een ESTA verplicht. Een ESTA is goedkoper en eenvoudiger aan te vragen dan een visum en voldoet indien u niet van plan bent in de Verenigde Staten (in dienstverband) te gaan werken en uw verblijf korter is dan 90 dagen. Gaat u op vakantie, doet u er tijdelijk zaken of bent u op doorreis en landt u in de Verenigde Staten dan is een ESTA aanvragen de goedkoopste en eenvoudigste manier om het land in te mogen reizen.

Ook een kind (met of zonder begeleiding) moet in het bezit zijn van een eigen ESTA om in de Verenigde Staten te mogen reizen. Let wel, het is niet mogelijk om een ESTA aan te vragen voor kinderen die in het paspoort van één van de ouders staat bijgeschreven. Ieder kind heeft dus zijn /haar eigen paspoort en ESTA nodig om in de Verenigde Staten te mogen reizen. Uiteraard is het wel mogelijk dat ouders het ESTA aanvragen voor hun kind.

Controleert u voor de aanvraag wel of u voldoet aan de voorwaarden van het ESTA.

Als ik al een visum heb voor Amerika, moet ik dan nog een ESTA aanvragen?

Indien uw reis naar de Verenigde Staten van Amerika overeenkomt met het reisdoel en binnen de geldigheidstermijn van het toegekende visum valt hoeft u geen ESTA aan te vragen. Als u met een ander reisdoel dan beschreven in uw visum of buiten de geldigheidstermijn van het visum reist moet u wél een ESTA aanvragen. Controleer in een van deze gevallen of u voldoet aan de voorwaarden van een ESTA.

Kom ik wel in aanmerking voor een ESTA?

Om in aanmerking voor een ESTA te komen dient u:

– Een geldig paspoort met de Nederlandse of Belgische nationaliteit te bezitten.

– Maximaal 90 dagen in de Verenigde Staten te reizen voor toeristische dan wel zakelijk doeleinden of op doorreis te zijn.

– Uw reis niet te eindigen in aaneengesloten grondgebied dan wel aanliggende eilanden (tenzij u een ingezetene van één van deze gebieden bent). Een eventueel verblijf in één van deze gebieden wordt meegeteld in de maximale verblijfsduur van 90 dagen.

– Bij uw aankomst in de Verenigde Staten in het bezit bent van een ticket voor een terug-of doorvlucht naar een land buiten de Verenigde Staten om bij de Immigratie dienst aan te kunnen tonen dat u het land weer verlaat.

– De Verenigde Staten binnenkomt met een Maatschappij die bij het Visa Waiver Program is aangesloten.

– Aan de Inspecterende beambte van de U.S. Custom and Border Protection (Immigratiedienst) kunt aantonen dat u gerechtigd bent om, onder het ”Visa Waiver Program”, toegelaten te worden en dat u niet ontoelaatbaar bent onder de “Immigration and Nationality Act”.

– Afstand te doen van alle rechten op herziening van óf beroep tegen de toelatingsbeslissing van de beambte van de U.S. Custom and Border Protection( Immigratiedienst) dan wel het aanvechten, anders dan op grond van een asielaanvraag, van een uitzettingsprocedure die voortvloeit uit een aanvraag voor toelating onder het “Visa Waiver Program”.

– Door het opnieuw afgeven van Biometrische gegevens (foto’s en vingerafdrukken) gedurende de verwerking bij uw aankomst in de Verenigde Staten doet u afstand van alle rechten op herziening van ,dan wel beroep tegen het toelatingsbesluit van de beambte van de U.S. Custom and Border Protection (Immigratiedienst) dan wel het aanvechten, anders dan op grond van een asielaanvraag, van een uitzettingsprocedure die voortvloeit uit een aanvraag voor toelating onder het “Visa Waiver Program”.

– Aan alle voorwaarden van een eventueel eerdere toelating onder het “Visa Waiver Program” voldaan heeft.

– Geen bedreiging vormt voor de gezondheid, het welzijn, de beveiliging of de veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika

Hoe en waneer ontvang ik het ESTA?

Het ESTA formulier online invullen duurt ongeveer vijf minuten. Nadat de bijbehorende betaling verwerkt is zal de aanvraag door ons in behandeling worden genomen. Als u heeft gekozen voor een spoedaanvraag dan wordt normaal gesproken een uur na verwerking van de betaling het ESTA digitaal toegekend. In uitzonderlijke gevallen kan dit langer, tot maximaal 72 uur duren.

Dat sommige goedkeuringen langer (doorgaans niet langer dan een paar uur) op zich laten wachten komt doordat alle aanvragen worden verwerkt door het geautomatiseerde computersysteem van U.S. Customs and Border Protection. Het grootste deel van de aanvragen wordt direct goedgekeurd, in sommige gevallen beslist het computersysteem echter dat een aanvraag moet worden beoordeeld door een medewerker van de immigratiedienst. In zo’n geval hangt de duur van de toekenning af van de drukte op dat moment bij de immigratiedienst. Wij van Traveldocs.n hebben geen enkele invloed op de duur van de verwerkingstijd van het ESTA na het moment dat deze in behandeling is bij de U.S. Costoms and Border Protection.

Controleer eerst uw map met ongewenste e-mail indien u een ESTA heeft aangevraagd en denkt deze niet ontvangen te hebben. Tevens kunt u 24/7 de status van uw aanvraag online bekijken.

Indien u haast heeft kunt u ook met spoed het ESTA aanvragen , dit doet u door op het online in te vullen aanvraagformulier de optie “spoed” aan te vinken, deze aanvragen worden sneller behandeld. De toeslag voor deze procedure bedraagt €17.50.

Vragen over het aanvragen van een ESTA

Hoe veilig is het aanvragen van een ESTA?

Als u via onze website een aanvraag voor een ESTA indient wordt altijd gebruik gemaakt van Secure Socket Layer (SSL), hiermee beveiligen wij de communicatie van de data van uw computer naar onze server. Op deze manier zijn uw gegevens ten alle tijden beschermd.

Uw gegevens worden door ons alleen gebruikt voor de verwerking van uw visumaanvraag. Daarbij respecteren wij de privacy van elke gebruiker van onze site en zullen wij er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk zal worden behandeld. Met klem laten wij u weten dat uw gegevens niet worden verkocht dan wel worden gebruikt voor welke andere commerciële doeleinden dan ook. Verder zijn ook de betaalmethoden die wij aanbieden zoals iDEAL,Paypal,bancontact of per creditcard veilige manieren om te betalen.

Mocht u verder nog vragen hebben over uw privacy, bekijk dan ons privacybeleid of neem contact met ons op.

Hoe vraag ik een ESTA aan?

Een ESTA kan alleen online aangevraagd worden. Om een ESTA aan te vragen kunt u eenvoudig ons online aanvraagformulier op deze website invullen. Na het invullen wordt u doorverwezen naar onze betaalpagina vanwaar uit snel en eenvoudig kan worden betaald met IDeal, Paypal, Bancontact of Creditcard.

Zodra de betaling is voldaan nemen wij uw aanvraag in behandeling. U ontvangt altijd, binnen 72 uur(checkt u ook uw map ongewenste post), een e-mail waarin wordt vermeld of uw ESTA is goedgekeurd dan wel afgekeurd.

Kan ik een ESTA aanvragen voor iemand anders?

Ja, in één aanvraag kunt u gelijk alle medereizigers invullen. Ook in het geval dat u zelf niet meereist kunt u een ESTA voor een ander aanvragen. Vanzelfsprekend dient u dan wel over toestemming voor het gebruik van alle gegevens en documenten, benodigd voor het aanvragen van een ESTA, van desbetreffende reiziger(s) te beschikken.

Welke informatie is nodig voor een ESTA aanvraag?

Het ESTA aan vragen is eenvoudig, u hoeft alleen het online aanvraagformulier in te vullen, belangrijk hierbij is om alvast uw paspoort( dat nog minimaal tot het einde van uw verblijf in de Verenigde Staten geldig moet zijn) bij de hand te hebben.

Controleert u voor de aanvraag wel of u voldoet aan de voorwaarden van het ESTA.

Ik heb de Belgische nationaliteit en ik heb geen Burgerservicenummer (BSN). Wat moet ik invullen?

U kunt bij het invulveld op het aanvraagformulier negen keer een nul invoeren (000000000).

Waar moet mijn paspoort allemaal aan voldoen?

Het Visa Waiver Program, het programma waaronder het ESTA-reistoestemming aanvraag valt, vereist een aantal dingen:

-Uw paspoort dient gedurende het gehele verblijf in de Verenigde Staten geldig te zijn. Het ESTA-reistoestemming is gekoppeld aan het paspoort waarmee de aanvraag is ingediend dus mocht u een ander paspoort in gebruik nemen dan vervalt daarmee direct de geldigheid van het ESTA-reistoestemming en dient u met het nieuwe paspoort een nieuwe aanvraag voor een ESTA-reistoestemming in te dienen.

-Op de pagina met de persoonsgegevens dient het paspoort een machine-leesbare zone te hebben(aan deze eis voldoen alle Nederlandse en Belgische paspoorten).

-Het paspoort dient ook een digitale chip te bevatten waarop de biometrische gegevens van de pashouder staan. Dit logo vind u op de omslag van het paspoort.

Voorbeeld E-logo:

( Nog toevoegen , deze gecopy-paste !!!!)

-Een noodpaspoort dien ook een elektronische versie te zijn, in de versie van papier(zonder E-logo en chip) wordt u geen ESTA-reistoestemming toegewezen.

Kan ik met een identiteitskaart een ESTA aanvragen?

Nee, voor het aanvragen van uw ESTA voor de Verenigde Staten dient u de gegevens van uw internationale reispaspoort in te voeren en is een identiteitskaart niet voldoende.

Staat er een O(de letter) of een 0 (het cijfer) in mijn paspoort?

Documentnummers in Nederland bevatten nooit de letter “O”, maar kunnen wel het cijfer “0” bevatten. Ook al lijkt het er dus op dat er een letter O in uw paspoort staat , het zal gaan om het cijfer 0. Ook is het belangrijk te weten dat een documentnummers in Nederland 9 karakter lang zijn.

Belgische documentnummers kunnen wel de letter(s) “O” en/of het cijfer “0”. Belgische documentnummers zijn 8 karakters lang en beginnen altijd met 2 letters gevolgd door 6 cijfers.

Als ik een nieuw paspoort heb ,moet ik een nieuwe aanvraag indienen?

Ja, als u ná het toekennen van een ESTA een nieuw paspoort heeft ontvangen dient u opnieuw een ESTA aan te vragen. Alle gegevens op het ESTA moeten corresponderen met de gegevens van uw huidige paspoort, waaronder het paspoortnummer(uw oude paspoort in combinatie met een eventueel eerder gekoppelde ESTA is niet meer geldig).

De U.S. Custom and Border Protection (Iimmigratiedienst) geeft helaas geen geld terug als een ESTA niet wordt gebruikt, ook niet voor een nieuwe ESTA aanvraag in geval van een nieuw paspoort.

Is een ESTA met spoed aan te vragen?

Als u met spoed een ESTA nodig hebt hoeft u alleen, op het online aanvraagformulier, de optie “spoed” aan te vinken. Als u deze spoedaanvraag indient zal deze direct in behandeling worden genomen en zult u doorgaans binnen een uur het ESTA toegekend krijgen, let wel : dit is een gemiddelde levertijd en hier kan geen garantie worden gegeven, in uitzonderlijke gevallen kan ook een spoedaanvraag pas na 72 uur uitsluitsel geven.

Ik heb nog geen verblijfplaats, contactpersoon of noodcontact, kan ik een ESTA anvraag indienen?

Ja, u kunt gewoon een ESTA aanvragen ook al heeft u nog geen contactpersoon, noodcontact of een  verblijfplaats in de Verenigde Staten vastgelegd. Let wel : de kans op een manuele controle van de aanvraag door een beambte van de U.S. Customs and Border Protection(Immigratiedienst) is groter indien niet alle gegevens worden ingevuld met als gevolg dat de aanvraag enkele uren extra in beslag kan nemen.

In het geval u nog geen noodcontact heeft vul dan ‘Unknown’ in en bij het telefoonnummer van het noodcontact ‘000000000’

De U.S. Custom and Border Protection( Immigratiedienst) raad u aan toch een ESTA aanvraag te doen ook al heeft u nog niet bovengenoemde gegevens, zelfs bij een eventuele manuele controle en goedkeuring door een beambte van de U.S. Costum and Border dit binnen 72 uur zal gescheiden.

Het zo vroeg mogelijk indienen van de aanvraag voor een ESTA heeft als deden dat er, indien een ESTA aanvraag wordt afgekeurd, er nog voldoende tijd is om een regulier visum aan te vragen.

Ik heb nog geen reisplan,aankomst-en vertrekdatum?

Ook als u nog geen specifiek reisplan heeft kunt u een ESTA aanvragen, Wel dient het reisdoel toeristisch, zakelijk of een overstap te betreffen. Het is dus niet verplicht specifiekere reisplannen, dan bovengenoemde in te dienen bij de aanvraag.

Op het ESTA aanvraagformulier wordt een verwachte aankomstdatum gevraagd, deze mag geschat worden, als de daadwerkelijke datum hier ver vanaf wijkt is dat niet erg.

Vragen over het ESTA voor de Verenigde Staten

Wanneer kan een ESTA aangevraagd worden?

Doordat het aanvragen via ons online aanvraagformulier verloopt kunt u bij ons 24 uur per dag, 365 dagen per jaar een ESTA aanvragen. Wel raden wij u aan om minimaal 72 uur voor uw vertrek het ESTA aan te vragen. Ondanks dat van alle aanvragen 90% binnen het uur wordt toegekend kan het voorkomen dat door een eventueel manuele controle van een medewerker van U.S. Costums and Border Protection een vertraging van maximaal 72 uur optreedt.

Kan met een vorig/oud ESTA opnieuw naar de Verenigde Staten gereist worden?

JA, mits de geldigheid van uw ESTA nog niet is verlopen. Let er wel op dat ieder verblijf in de Verenigde Staten maximaal 90 aaneengesloten dagen mag duren.

-In deze is het ook belangrijk dat u bij iedere inreis controleert of het paspoort nog geldig is en het dezelfde is als waarmee de ESTA is aangevraagd. Aangezien het paspoort en de ESTA aan elkaar gekoppeld zijn dient u bij een nieuw paspoort een nieuwe ESTA-reistoestemming aanvragen.

Wanneer geen ESTA aan te vragen?

Als u langer dan 90 dagen in de Verenigde Staten wilt verblijven of met een ander reisdoel dan toeristisch of zakelijk wilt reizen is het noodzakelijk een Visum en geen ESTA aan te vragen.

Het is niet nodig om een ESTA aan te vragen als u:

-Reeds beschikt over de Amerikaanse nationaliteit, een geldige Amerikaanse verblijfsvergunning of een visum voor de Verenigde Staten.

-Als u de Verenigde Staten in reist over land(via Mexico of Canada) hoeft u geen ESTA aan te vragen maar zult u een I-94W formulier in moeten vullen bij het over gaan van de betreffende grens.

Wanneer een nieuwe ESTA aan te vragen?

In de volgende situaties dient u een nieuwe ESTA aan te vragen:

– Al uw huidige ESTA verlopen is en u weer naar de Verenigde Staten wilt reizen.

– Indien u, nadat u uw ESTA heeft aangevraagd, een nieuw paspoort hebt gekregen, deze zijn namelijk(dmv. Het paspoortnummer) gekoppeld met elkaar. Ook als het paspoort vóór het einde van uw reis in de Verenigde Staten verloopt dient u een nieuw paspoort als ook een nieuwe ESTA aan te vragen. Let u er op dat uw paspoort tot minimaal het einde van uw reis in de Verenigde Staten geldig is.

– Als u uw Nationaliteit, naam of uw geslacht veranderd heeft.

– Als u, de veiligheids-achtergrondvragen op het ESTA-aanvraagformulier, met ‘Ja’ heeft beantwoord en die nu, na verandering van de omstandigheden, met ‘nee’ zou beantwoorden.

 

Ps, Mocht het noodzakelijk zijn om wijzigingen in uw ESTA aan te brengen , kijk dan hier hoe dit werkt.

Moeten kinderen ook een visum voor de Verenigde Staten aanvragen?

Ook een kind (met of zonder begeleiding) moet in het bezit zijn van een eigen ESTA om in de Verenigde Staten te mogen reizen. Let wel, het is niet mogelijk om een ESTA aan te vragen voor kinderen die in het paspoort van één van de ouders staat bijgeschreven. Ieder kind heeft dus zijn /haar eigen paspoort en ESTA nodig om in de Verenigde Staten te mogen reizen. Uiteraard is het wel mogelijk dat ouders het ESTA aanvragen voor hun kind.

Controleert u voor de aanvraag wel of u voldoet aan de voorwaarden van het ESTA.

Ik ben Statushouder, kan ik een ESTA aanvragen?

In Nederland wonende statushouders die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning kunnen géén ESTA aanvragen. Alleen bij een officieel afgegeven Nederlands paspoort mag een reiziger een ESTA aanvragen.

Bent u een statushouder met wel een verblijfsvergunning maar geen Nederlands paspoort, dan is het alleen mogelijk om met een visum naar de Verenigde Staten te reizen

Mag ik met een ESTA werken in de Verenigde Staten?

Werken in de Verenigde Staten met een ESTA is alleen toegestaan indien dit valt onder een zakenreis. Op de pagina met voorwaarden van het ESTA kunt u lezen of uw reis valt onder een ‘zakenreis naar de Verenigde Staten’ of ‘werken in de Verenigde Staten’. Het is in ieder geval niet toegestaan om in dienst te treden bij een Amerikaanse werkgever onder een ESTA.

Bent u van plan in dienst te treden bij een Amerikaanse werkgever dan dient u een visum voor de Verenigde Staten aan te Vragen.

Moet ik een ESTA aanvragen voor mijn Cruise?

Ja, iedere reiziger die per water/zee of lucht aankomt in de Verenigde Staten moet vooraf een ESTA aanvragen. Reeds bij het inchecken op de vlucht of het aan boord stappen van de boot vindt controle plaats. Alleen als u de Verenigde Staten over land(via Mexico of Canada), binnentreedt hoeft u geen ESTA aan te vragen.

Ik heb alleen een overstap in Amerika, moet ik dan alsnog een ESTA aanvragen?

Ja. Iedereen die om wat voor reden dan ook in de Verenigde Staten van Amerika moet landen, dient hiervoor een ESTA of visum te kunnen overleggen. Zelfs als u slechts een overstap moet maken.

Als u een van deze niet heeft aangevraagd wordt u niet toegelaten aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten. Dus ook als u direct doorvliegt(overstap heeft) naar bijvoorbeeld, een Caribisch gebied, Mexico, Canada of terug naar Europa, heeft u een ESTA-reistoestemming nodig om de Verenigde Staten in te vliegen.

Het enige geval waarbij een ESTA niet verplicht is, is als het vliegtuig een stop maakt om te tanken. Hierbij zult u het vliegtuig dan ook niet verlaten. In alle andere gevallen dient u dus vooraf toestemming te hebben verkregen.

Hier kunt u meer lezen over het ESTA en een overstap.

Al ik doorreis naar de Caribische eilanden, Mexico of Canada, heb ik een ESTA nodig?

Ook als u een tussenstop heeft in de Verenigde Staten en op doorreis bent naar de Caribische eilanden, Mexico of Canada heeft u een ESTA-reistoestemming om door te mogen reizen. Dit is ook van toepassing op een eventuele terugreis, behalve bij een reis over land vanuit Mexico of Canada, in dat geval dient er bij de grensovergang een I-94W formulier ingevuld te worden.

Kan ik meerdere keren op één ESTA reizen?

Een ESTA is 2 jaar geldig. Het verblijf mag per keer 90 dagen bevatten. Het aantal entries heeft geen limiet, zolang het verblijf maar niet langer dan 90 dagen per keer duurt, binnen de geldigheid van 2 jaar.

Het is dan wel van belang dat u uw ESTA goed bewaard en met het paspoort reist waarmee de ESTA is verkregen. Heeft u inmiddels een nieuw paspoort? Dan is de daar aan gekoppelde ESTA niet meer geldig en dient u een nieuwe aanvraag in te dienen en opnieuw te betalen.

Wat als ik niet in aanmerking kom voor een ESTA?

Als u geen aanspraak kunt maken op een ESTA, dient u een regulier visum aan te vragen.

Traveldocs kan het voorbereidende werk voor u doen en een afspraak voor u inplannen. Indien u wilt weten wat u dient te doen en welke mogelijkheden er zijn, neem dan contact met ons op.

Ik ben in Irak, Iran, Jemen, Libië, Noord-Korea, Soedan, Somalië of Syrië geweest, kan ik een ESTA aaanvragen?

Als u na 10maart 2011 in Irak, Iran, Jemen, Libië, Noord-Korea, Soedan, Somalië of Syrië bent geweest kunt u via onze website géén ESTA-reistoestemming aanvragen. Ook als u een paspoort, van één van deze landen, bezit of ooit heeft gehad komt u niet in aanmerking van een ESTA-reistoestemming. In dat geval dient u contact op te nemen met de Amerikaanse ambassade om te na te gaan of u naar de Verenigede Staten mag reizen.

Is het mogelijk een ESTA aan te vragen als ik een strafbad heb?

Voor veel reizigers met een strafblad is het mogelijk om een ESTA-reistoestemming aan te vragen. Indien u een strafblad heeft met betrekking tot een misdrijf dat heeft geleid tot ernstig letsel aan een persoon, ernstige materiële of schade aan een overheidsinstelling , is het niet mogelijk om een ESTA-aanvraag te doen en moet u een afspraak bij het Amerikaanse consulaat maken om een visum voor de Verenigde Staten aan te vragen.

Verkeersovertredingen en andere boetes zijn meestal geen belemmering voor het toekennen van een ESTA-reistoestemming.

Is het gegarandeerd dat ik met een ESTA de Verenigde Staten binnenkom?

Het toekennen en ontvangen van een ESTA-reistoestemming geeft geen garantie dat u toegang wordt verleend voor de Verenigde Staten. Bij uw aankomst kan door een beambte van de Customs and Border Protection(immigratiedienst), alsnog de toegang ontzegt worden, bijvoorbeeld als vermoedt wordt dat vanwege politieke dan wel veiligheidsredenen de toelating niet wenselijk is of als er getwijfeld wordt aan de waarheid van de door u ingevulde antwoorden op het ESTA-aanvraagformulier.

Een ESTA-reistoestemming is dus wel verplicht maar niet de enige voorwaarde om toegelaten te worden in de Verenigde Staten.

Indien uw ESTA-aanvraag wordt afgekeurd is het niet meer mogelijk om, met aangepaste gegevens, een nieuwe ESTA-aanvraag in te dienen. Bij een afwijzing van een ESTA-reistoestemming kunt wel een visum voor de Verenigde Staten aanvragen. Aangezien het afwijzen van een ESTA-reistoestemming alleen het reizen onder het ‘Visa Waiver Program” verbiedt, vormt dit geen beslissing of u wel of niet in aanmerking komt voor een visum om de Verenigde Staten in te mogen reizen.

Hoelang is een ESTA geldig?

In het algemeen is een ESTA 2 jaar geldig of tot uw paspoort verloopt. De ESTA-reistoestemming is in beginsel 2 jaar geldig vanaf het moment dat deze is toegewezen. Dit is de datum die staat op het digitale formulier dat u per e-mail ontvangt na goedkeuring van het ESTA. Echter kan het ook voorkomen dat een ESTA eerder verloopt omdat deze, om welke reden dan ook, wordt ingetrokken of omdat uw paspoort binnen de geldigheid van het ESTA verloopt. Daar het paspoort is gekoppeld aan uw ESTA dient u het land dus te betreden met het zelfde paspoort als waarmee de aanvraag is gedaan.

Let op: Hoewel het ESTA-reistoestemming 2 jaar geldig is, mag de reiziger niet 2 jaar aaneengesloten in de Verenigde Staten verblijven. Immers is een belangrijke voorwaarde van het ESTA-reistoestemming dat men, per verblijf, niet langer dan maximaal 90 dagen aaneengesloten in de Verenigde Staten verblijft. Gezien lange geldigheidsduur wordt men aangeraden de aanvraag voor het ESTA ruim voor de reis in de dienen.

Zelden komt het voor dat de ESTA-reistoestemming niet dezelfde dag als de aanvraag wordt toegekend, (dit kan tot max. 72 uur duren indien er een manuele steekproef wordt uitgevoerd door een beambte van de U.S. Customs and Border Protection)

Hoe kan ik de geldigheid van mijn ESTA verlengen?

Als uw ESTA-reistoestemming is verlopen en u wilt opnieuw naar de Verenigde Staten reizen, dan moet  u een nieuwe ESTA aanvragen. Bestaande ESTA-reistoestemmingen kunnen niet verlengd worden.

Het ESTA dient alleen bij het inchecken en aankomst in de Verenigde Staten geldig te zijn, een nieuwe ESTA aanvragen als u al in de Verenigde Staten bent en deze verloopt is dus niet nodig.

Wel kunt u voordat uw huidige ESTA verloopt een nieuwe ESTA-reistoestemming aanvragen. Nadat een nieuwe ESTA-reistoestemming is toegewezen wordt een eerder afgegeven ESTA-reistoestemming automatisch ongeldig verklaard. In dit geval vervangt uw nieuwe ESTA-reistoestemming dus het oude.

Welke kosten zijn er aan een ESTA-reistoestemming?

Voor de behandeling van uw ESTA-aanvraag berekenen wij een tarief van € 29.95. Dit tarief is inclusief BTW, verwerkingskosten,  transactiekosten($4.00), consulaire kosten($10.00), koersopslag (gemiddeld 2.5%) en eventuele assistentie bij uw aanvraag.

Indien uw ESTA-reistoestemming onverhoopt worden afgewezen, is het niet meer mogelijk om de gemaakte kosten retour te krijgen. Wel kan Traveldocs u assisteren bij het aanvragen van een regulier visum voor de Verenigde Staten, daar in de meeste gevallen hier wel aanspraak op gemaakt kan worden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en de tarieven.

Vragen over annuleren,wijzigen en eventuele afwijzing

Wat als mijn ESTA of visum voor de Verenigde Staten is afgekeurd?

Mocht uw aanvraag zijn afgekeurd, reis dan niet zonder geldige reistoestemming maar neem dan contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheid om alsnog naar de Verenigde Staten te mogen reizen.

Kunnen gegevens op mijn ESTA gewijzigd worden?

Tot het moment dat u de ESTA aanvraag heeft betaald kunt u alle velden in het online-aanvraagformulier nog wijzigen. Nadat de ESTA aanvraag betaald is nemen wij deze gelijk in behandeling en is alleen het aanpassen van uw e-mail adres nog mogelijk. Daarom wordt er, voordat u naar de betalingspagina wordt geleid, een bevestiging van uw kant gevraagd of de gegevens juist zijn. Kijkt u dit a.u.b. goed na.

Indien er bij de aanvraag een fout is gemaakt, dient u een nieuwe aanvraag te doen. Als de gegevens op uw ESTA-reistoestemming niet overeenkomen met die op uw paspoort dan is uw ESTA-reisovereenkomst niet geldig. Eventuele kosten voor een nieuwe aanvraag zullen voor uw eigen rekening komen.

Hoewel wij van Traveldocs.nl altijd proberen eventuele fouten te detecteren en op te lossen zijn wij onder geen beding verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor de gegevens die door de aanvrager onjuist dan wel onvolledig zijn ingevuld op het aanvraagformulier.

Ook is het niet mogelijk om bij een afgekeurde ESTA-reistoestemming de gegevens te wijzigen of deze alsnog te annuleren.

Kan de datum waarop mijn ESTA ingaat gewijzigd worden?

Het is niet mogelijk om de ingangsdatum van uw ESTA te wijzigen. Als u denkt eerder aan te komen dan uw ESTA geldig is of te vertrekken nadat het ESTA is verlopen, dient u een nieuwe ESTA-reistoestemming aan te vragen. Het is vooral van belang dat uw ESTA-reistoestemming geldig is op het moment dat u de Verenigde Staten in reist.

Ik heb een fout gemaakt op mijn ESTA, wat nu?

In dit geval neemt u zo snel mogelijk contact met ons op om aan te geven wat er niet op orde is.

Zaken zoals het mailadres of uw verblijfadres in Amerika kunnen wij nog wijzigen na goedkeuring. Voor alle overige zaken dient u opnieuw een ESTA aan te vragen. Kleine foutjes, zoals het niet doorgeven van een tweede naam van een van de ouders bijvoorbeeld is niet erg, zolang de achternaam maar klopt. Dit geldt overigens niet voor de gegevens van de reiziger. Deze moeten overeen komen met de paspoort gegevens. Kleine fouten, zoals een verkeerde postcode cijfer van uw huidig woonadres, kunnen al leiden tot een afwijzing van toegang tot het land. Let dus goed op dat u alle gegevens geheel foutloos bij ons aanlevert.

Kan ik mijn ESTA nog annuleren?

Annulering is alleen mogelijk voordat de betaling is afgerond. Zodra wij de betaling van uw ESTA-aanvraag hebben ontvangen nemen wij deze direct in behandeling en is restitutie van uw betaling  vanaf dat moment niet meer mogelijk.

Indien u bij de aanvraag een fout heeft gemaakt, kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Kosten voor deze nieuwe aanvraag komen geheel voor uw eigen rekening.

Waarop kan een ESTA-aanvraag afgekeurd/geweigerd worden?

Nagenoeg alle aanvragen resulteren vrijwel direct in een toekenning van het ESTA-reistoestemming voor de Verenigde Staten. In zeldzame gevallen komt het echter voor dat een aanvraag wordt geweigerd. De U.S. Customs and Border Protection geeft, vanwege privacy en veiligheidsredenen, geen reden voor de afkeuring van ESTA aanvragen.

Aanvragen worden in zeker geweigerd worden indien de reiziger nu of in het verleden:

-Geen geldig paspoort bezit.

-Op een watchlist van de U.S. custom and Border Protection (immigratiedienst) staat.

-Een visum aangevraagd heeft dat is afgewezen.

-Onenigheid heeft gehad met de U.S. Custom and Border Protection (immigratiedienst).

-Langer in de Verenigde Staten is geweest dan toegestaan.

-Een fout heeft gemaakt op het aanvraagformulier.

-Een andere visumregel heeft overtreden.

-Een andere wet in de Verenigde Staten heeft overtreden.

-Verdacht wordt van een wetsovertreding, in of buiten de Verenigde Staten.

-Politiek niet is gewenst in de Verenigde Staten.

-In Irak, Iran, Jemen, Libië, Noord-Korea, Soedan of Syrië is geweest.

-Mogelijk een gezondheidsrisico vormt.

-Mogelijk een veiligheidsrisico vormt.

-Niet kan voldoen aan de voorwaarden van het ESTA.

Wat te doen als mijn ESTA-aanvraag is geweigerd/afgekeurd?

Controleert u allereerst of u al uw paspoortgegevens volledig correct heeft overgenomen op het ESTA-aanvraagformulier. In de e-mail met de bevestiging van uw aanvraag kunt u zien welke gegevens u op het formulier heeft ingevuld. Alleen in het geval u de gegevens onjuist heeft overgenomen heeft het zin om een nieuwe aanvraag voor het ESTA in te dienen.

Indien u alle gegevens volledig correct had ingevuld heeft het geen zin om een nieuwe aanvraag in te dienen, aangezien deze direct weer zal worden afgekeurd. De enige mogelijkheid om, na een geweigerde ESTA aanvraag, alsnog naar de Verenigde Staten te reizen is door een fysiek visum aan te vragen. Let wel dat het, in zo’n geval, enkele dagen tot weken kan duren voordat u dit fysieke visum ontvangt. In de meeste gevallen moet u zelf naar de Amerikaanse ambassade in Amsterdam komen om enkele vragen te beantwoorden.

Ook wij realiseren ons dat dit grote problemen kan veroorzaken, echter is de U.S. Customs and Border Protection(immigratiedienst) niet bijzonder flexibel. In slechts een klein aantal uitzonderingen is een spoedprocedure mogelijk waaronder: een urgente medische behandeling, het overlijden van een familielid of een belangrijke zakelijke bijeenkomst.

De U.S. Customs and Border Protection geeft, vanwege privacy en veiligheidsredenen, geen reden voor de afkeuring van ESTA aanvragen. Indien u wilt weten waarom uw ESTA aanvraag is afgekeurd kijkt u dan bij bovenstaande vraag : Waarop kan een ESTA-aanvraag afgekeurd- geweigerd worden, hier staan de meest voorkomende redenen voor afwijzing beschreven.

Krijg ik geld terug als ik geen ESTA krijg toegekend?

Nee. Doordat wij de betaling vooraf moeten verrichten aan de Amerikaanse overheid is het niet mogelijk om de kosten van het visum terug te krijgen bij een eventuele afwijzing.

Wel kunt u in de meeste gevallen alsnog naar Amerika reizen door een regulier visum voor de Verenigde Staten van Amerika aan te vragen. Neem contact met ons op advies op maat van een van onze visum specialisten.

Krijg ik geld terug als ik geen gebruik maak van mijn ESTA?

Wordt uw ESTA-aanvraag toegekend, dan krijgt u in geen geval uw geld terug. Ook niet indien u geen gebruik maakt van uw ESTA-reistoestemming. Annulering is enkel mogelijk voordat de definitieve betaling is verricht en zo lang uw aanvraag nog niet is doorgezet naar de Amerikaanse overheid. Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Overige vragen

Moet ik mijn ESTA-reistoestemming uitprinten?

Nee, u hoeft uw ESTA-reistoestemming niet uit te printen, zodra uw ESTA-reistoestemming is goedgekeurd zal deze automatisch worden gedeeld met uw luchtvaartmaatschappij en de U.S. Customs and Border Protection( immigratiedienst).

Hoe gaan jullie om met persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden door ons alleen gebruikt voor de verwerking van uw ESTA-aanvraag. Daarbij respecteren wij de privacy van elke gebruiker van onze site en zullen wij er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk zal worden behandeld. Met klem laten wij u weten dat uw gegevens niet worden verkocht dan wel worden gebruikt voor welke andere commerciële doeleinden dan ook.

Mocht u verder nog vragen hebben over uw privacy, bekijk dan ons privacybeleid of neem contact met ons op.

Waar kan ik hulp vinden als het niet lukt?

Probeert u altijd eerst uw vraag op deze pagina te vinden, in bijna alle gevallen vind u hier het antwoord op uw vraag omtrent uw ESTA-reistoestemming aanvraag.

Mocht u onverhoopt geen of onvoldoende antwoord op uw vraag vinden dan helpen wij u uiteraard graag, klikt u hier om contact met ons op te nemen.

Back To Top